Miljö & Kvalitet

Stångå Rörservice AB arbetar med entreprenad och servicearbeten inom VS/VVS-branschen till bostadsbolag, företag, och privatpersoner m fl.

  • Våra åtaganden skall motsvara beställarnas behov, krav och förväntningar.
  • Genom ett kvalitetsstyrt lagarbete utför vi avtalade arbeten på godkänt sätt och inom överenskommen tid och överenskommet pris.
  • Arbetet kommer att utföras på ett ansvarsfullt sätt genom att vi skall följa rutiner och instruktioner. Vi kommer att följa upp vårt arbete så att det ständigt förbättras.
  • Vi åtar oss att följa miljölagar, miljöförordningar och andra krav.
  • Vi skall planera vårt arbete för att förebygga skadliga utsläpp och ta hand om vårt avfall på ett miljöanpassat sätt.
  • Vi skall påverka våra leverantörer, entreprenörer och intressenter för att uppnå bättre kvalitet och miljö

Alla våra montörer har VVS-certifikat samt certifikat för Säker Vatteninstallation samt Heta Arbeten.

ISO 9001 Kvalitetsledningssystem
En certifiering som visar att vårt företag kontinuerligt jobbar med att förbättra vår kvalitet och överträffa våra kunders förväntan.

ISO 14001 Miljöledningssystem
En certifiering som visar att vårt företag lever upp till konkreta och erkända miljökrav.