Stångå Rörservice

Vi på Stångå Rörservice ger kvalitativ VS-service åt såväl kommuner, landsting, byggföretag, försäkringsbolag, fastighetsägare, bostadsrättsföreningar som till privatpersoner. Vi utför givetvis jobb till privatpersoner som också har möjligheten att nyttja ROT-avdrag.

Vår personal är vår främsta styrka. Vi är stolta över våra montörer. De är noga handplockade för att passa in i vår serviceinriktade organisation, har bred kompetens, är ansvarskännande och mycket pålitliga. Flertalet har lång erfarenhet inom branschen och alla är vana att arbeta självständigt och lösa problemen på plats. Genom att våra montörer är socialt utåtriktade sköter de kontakten med såväl beställare som med slutkonsument.

Vi är ett av få privata företag inom branschen som har korta beslutsvägar, vilket gynnar våra kunder. Vi förenar ett mindre företags flexibilitet med ett större företags resurser. Varmt välkomna att kontakta oss på Stångå Rörservice!

Hög kvalitet och personlig kontakt

Vårt kontor i Linköping är alltid bemannat på vardagar under kontorstid av sakkunniga medarbetare. Vi ger VS-service åt kommuner, landsting, byggföretag, försäkringsbolag, fastighetsägare och bostadsrättsföreningar. Vi utför givetvis även jobb till privatpersoner som också har möjligheten att nyttja ROT avdrag, det vill säga att man får dra av 30% av arbetskostnaden.

Vi erbjuder löpande servicearbeten, mindre ombyggnadsarbeten, badrumsrenoveringar, entreprenader, fjärrvärmeinstallationer, utredningar av värmeproblem, läckagesökning, reparationer av WC, blandare, radiatorer, åtgärdande av vattenskador, konverteringar av värmesystem, industriservice, rensning av avlopp med mera.

Kompetens och flexibilitet

Alla har VVS-certifikat samt certifikat för Säker Vatteninstallation samt Heta Arbeten. Vi har även montörer med svetslicens enligt gällande EU-norm. Företagslegitimation kan alltid uppvisas till trygghet för våra kunder.

Varje montör har mobiltelefon och egen servicebil med full utrustning för att snabbt kunna komma i kontakt med och serva våra kunder. Montörernas stora antal gör att vi alltid kan ställa upp i akuta situationer och i de flesta fall vara på plats inom väldigt kort tid under dagtid.