Få jobbet gjort direkt!

Vi är hos dig inom 60 minuter om du beställer jobbet mellan 6.45-15.00
och bor i Linköpings Kommun

Pris: 1 590:- inkl moms

eller

1 113:- efter rotavdrag
+ bil- och reseavdrag

Efter första timmen debiteras normal timdebitering på 725:- inkl moms
eller 508:- efter rotavdrag. Material debiteras enligt gällande grossistprislista.

Kontakta oss på tel. 013-37 47 50